Преподаватели

 

 

1. Пенчо Пенчев - Преподавател в курс "БАР МЕНИДЖЪР" в гр. Варна 

2. Васил Колев - Преподавател в курс "КОКТЕЙЛ-БАРМАН" в гр. Варна

3. Тихомир Стаменов - Преподавател в курс "КОКТЕЙЛ-БАРМАН" в гр. Плевен

4. Жечко Стефанов - Преподавател в курс "КОКТЕЙЛ-БАРМАН" в гр. Велико Търново

5. Ивайло Николов - Преподавател в курс "КОКТЕЙЛ-БАРМАН" в гр. Русе

6. Дилян Трайчов - Преподавател в курс "КОКТЕЙЛ-БАРМАН" в гр. Враца

7. Даниел Иванов -  Преподавател в курс "КОКТЕЙЛ-БАРМАН" в гр. Банско

 

Информация за преподавателите по градове и повече за професионалния им опит, очаквайте скоро!