МИСИЯ

В основата на нашата мисия стои желанието за развитие на  цял един сектор от икономиката на страната ни и конкретно повишаване на нивото на обслужване и обучение на категорията учащи и работещи в сферата на незабавната консумация. Бар Академия цели много повече от създаването  на поредните школи за обучение на бармани, макар и лицензирани по световните стандарти.

Целта е пряката комуникация между тренерите на Бар Академия, преподавателите и новите кадри, обучавани на територията на тези учебни заведения. Точно в тези институции се обучава новата генерация професионалисти. Изучавайки тези категории професии, младите имат шанса да получат професионална квалификация и по-голям шанс за реализация.