Политика на партньорство между Бар Aкадемия и Професионалните Гимназии

Взаимното партньорство между Бар Академия и Професионалните Гимназии по Туризъм и Обществено хранене са в основата на концепцията ни за развитие.

Ако трябва да използваме една дума, за да обобщим този процес, тя би била термина от природните науки - "СИМБИОЗА".  Предпочитаме този термин, защото най-добре описва отношенията между двете структури - Бар Академия и институциите, образоващи бъдещите професионални кадри на България.

В тяхно лице ние виждаме уважавани структури с отлично подготвени преподаватели и директори, оформящи основните знания на учениците. Тук са създавани традиции с поколения, изградени на база огромния потенциал и информация и за нас е чест да партнираме с тях. Да създадем тренинг центровете на Бар Академия в Професионалните техникуми е колкото привилегия, толкова и предизвикателство за нас.

Бар Академия подпомага обучението на учениците от Професионалните Гимназии по Туризъм и Обществено хранене, като им предоставя възможността да придобият базовите бармански умения напълно безплатно.

kurs za barman-курс-за-барман-бар-академия-bar-academy-bulgariakurs za barman-курс-за-барман-бар-академия-bar-academy-bulgariakurs za barman-курс-за-барман-бар-академия-bar-academy-bulgaria