ВИЗИЯ

Бурното развитие на индустрията на туризма и заведенията за хранене и забавления в последните години, което налага острата нужда от професионални кадри, с подготовка на световно ниво, които умело да менажират всеки аспект на този отличен за страната ни бизнес с бъдеще. Нарастващото търсене на квалифицирани бармани отвори място за един нов тип тренировъчни програми. До преди няколко години дори и най-модерните ресторанти и коктейл-барове обучаваха барманите си в процеса на работа. Това изисква ценно време от по-опитните колеги, както и увеличава риска от грешки, които могат да струват скъпо на репутацията на едно заведение. Днес обаче, повечето класови заведения не могат да си позволят този риск и осъзнават значението на квалифицирани кадри зад бара още от първия ден. Бар Академия се фокусира именно върху желанието да задоволи  нуждите на двете страни – както на мениджърите, така и  на неопитните в областта.

В общата национална политика и цели на Бар Академия е заложено създаването на верига от професионални тренинг центрове за обучение  .

Но  за разлика от останалите подобни структури, чиято основна идея е провеждане на платени курсове по определени професии, в Бар Академия поредицата от заложени цели включва:

  •  Реализирането на социални проекти с младите бармани от Професионалните гимназии по Туризъм и Обществено Хранене, наречена „Джуниър Лига”. Тя ще включва активна работа с учениците и техните преподаватели, предоставяне на информация, ноу-хау, инструментариум, оборудване и продукти за провеждане на професионални занятия по определените професии. Повече за проекта тук.

 

  •  Унифициране на методите, терминологията, изискванията и уменията на световно ниво на барманите, преминали през  тренинг - програмите на Бар Академия. В случая ще се използват уменията, знанията, контактите  и професионализма на управата на Бар Академия, нейните преподаватели и асистенти в лицето на партниращите ни колеги от структурата на БАБ в страната.

 

  • Организирането на активно партньорство с компаниите - спонсори на ежегодните турнири на БАБ, изразено в ежедневни публикации с образователна, информационна и рекламна цел на сайта и Facebook страницата на Бар Академия. Повече тук /подробности в папка”партньорство със компании-спонсори на БАБ/

 

  • Организирането на професионални курсове  по няколко специалности и нива по програмите на IBA, както и допълнителни курсове по  карвинг.

 

  •  Активни презентации на конкретни марки пред избрана таргет аудитория от курсисти и поддръжници, с цел запознаване на гилдията с новостите около самите брандове.

 

  • Организирането на импровизирана трудова борса, в която ще бъдат представени професионалните качества и данни на завършилите курсове  в Бар Академия, със защитени лични данни, от където нуждаещите се от  персонал  заведения ще могат да наберат нужните им за целта кадри.

 

  • Активно обновление на съдържанието и информиране на аудиторията за предстоящи курсове и проекти на БАБ и Бар Академия, чрез онлайн каналите за комуникация.  Целта е заинтересованите публики да получават ежедневна информация за действията на структурите на Бар Академия в цялата страна, новостите в  сферата от цял свят, достъп до кадрите, завършили при нас, както и поредица от други дивиденти.

 

  • Консултиране  при отваряне на обект и  изработката на менюта за собственици. За случая ще се използват уменията, знанията, контактите  и професионализма на управата на Бар Академия, нейните преподаватели и асистенти, в лицето на партниращите ни колеги от структурата на БАБ в страната.

 

  • Организиране на предсезонни бранд семинари в курортите, където пред подбрана аудитория от собственици, управители и персонали на обектите и компаниите -партньори на Бар Академия, да договорят съвместна работа за предстоящия сезон, спестявайки си време и ресурси за отделни презентации.

  

  • В общ план, сътрудничеството със структура като Бар Академия по гореизброените идеи и цели би била полезна за общото развитие на всичките видове бизнес, свързани с On Trade пазара в България, както и рамкирането на изискванията и професионалните умения на работещите в сферата по световните стандарти.